Aktivity projektu

Navázání spolupráce s policií za účelem strategické spolupráce ve prospěch obětí předsudečného násilí. Díky navázané spolupráci bude předcházeno sekundární viktimizaci těchto obětí.

Posílení interních kapacit In IUSTITIA prostřednictvím PR specialisty jako nezbytného předpokladu ke zviditelňování všech výstupů projektu a potřeb obětí, ale také zviditelňování činnosti In IUSTITIA.

Strategická litigace ve prospěch obětí předsudečného násilí. Jde o právní případy, které rozšiřují pochopení toho, jak má být interpretováno právo ve prospěch obětí předsudečného násilí. Kromě pomoci konkrétním lidem, případy strategické litigace poslouží jako podklad pro přípravu legislativního návrhu.

Získávání a zviditelňování poznatků prostřednictvím:

  • shromáždění stávajících poznatků o předsudečném násilí na LGBT+ osobách
  • kvalitativního a kvantitativního výzkumu prevalence předsudečného násilí mezi osobami se zdravotním postižením, který bude první svého druhu na území ČR
  •  právní analýzy procesních bariér v přístupu ke spravedlnosti, kterým čelí oběti předsudečného násilí v trestním řízení.

Tyto výstupy a poznatky jsou nezbytným předpokladem pro tvorbu legislativního návrhu, ale také pro zviditelnění potřeb obětí.

Navázání spolupráce a zapojení osob ohrožených předsudečným násilím (osoby LGBT+, osoby se zdravotním postižením) za účelem získání podpory

k prosazení legislativního návrhu, ale také připomínkování a získání zpětné vazby k dalším výstupům projektu. 

Zviditelnění potřeb obětí a advocacy kampaň sloužící nejen jako systematická podpora legislativního návrhu, jenž vznikne v rámci této aktivity. Během aktivity budou různými způsoby zviditelňovány potřeby obětí předsudečného násilí v trestním řízení, aby nejen odborná, ale i široká veřejnost byla více seznámena s potřebami obětí. Následně bude také různými způsoby zviditelněn legislativní návrh a jeho potřebnost mezi aktéry legislativní změny.