Pravemprotipredsudkum

Byl*a jste napaden*a kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění či postižení? Povězte nám prosím o svých zkušenostech, pomůžete zviditelnit závažný problém. Lidé se zdravotním postižením jsou ve zvýšené míře vystaveni násilí, a přitom se o tom v podstatě nemluví. Velký rozsah násilí potvrdila naše mapovací studie dostupná zde, i předběžné výstupy kvantitativního výzkumu dostupné zde. Nyní chceme porozumět násilí …

Byl*a jste napaden*a kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění či postižení? Zúčastněte se výzkumu. Pokračovat ve čtení »

Praha, 22. září 2021: Společnost In IUSTITIA zahájila v květnu 2021 online výzkum mapující rozsah násilí na lidech se zdravotním postižením. Předběžné výsledky jsou alarmující. S nějakou formou násilí se ve svém dosavadním životě setkalo 73 % respondentů. Více než polovina účastníků výzkumu (58%) se v průběhu života navíc setkala s předsudečným násilím. V takových případech …

S násilím má zkušenost 73 procent lidí se zdravotním postižením, říkají předběžné výsledky výzkumu! Výzkum pokračuje. Pokračovat ve čtení »

Organizace In IUSTITIA spustila výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. Pomocí online dotazníku chceme zjistit, jak často se lidé s postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto …

Zahájili jsme on-line výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením Pokračovat ve čtení »

Napadl vás někdo kvůli Vašemu zdravotnímu postižení? Čelíte kvůli němu nadávkám nebo šikaně? Zajímá nás vaše zkušenost. Obecně prospěšná společnost In IUSTITIA připravuje online výzkum, jehož cílem je zmapování předsudečného násilí proti lidem se zdravotním postižením a tím přispět k aktivizaci odborné veřejnosti a poskytování pomoci obětem. Součástí výzkumu je podpůrná mediální kampaň, jejíž součástí budou stručná …

In IUSTITIA hledá hrdiny a hrdinky do projektu o násilí proti lidem se zdravotním postižením Pokračovat ve čtení »