záběr na účatníky tiskové konference (vzorové foto)

Dne 2. 6. proběhla tisková konference k výsledkům kvantitativního výzkumu, který se zaměřoval na zkušenosti lidí se zdravotním postižením s násilím a předsudečným násilím. Cílem výzkumu, kterého se zúčastnilo přes 300 zdravotně znevýhodněných respondentů, bylo zmapovat toto téma vůbec poprvé v českém prostředí.

Výzkum ukázal, že nějaké z forem násilí někdy v životě čelilo 76 procent dotazovaných. Předsudečné násilí, tedy násilí páchané kvůli předsudkům o lidech s postižením, zažilo 58 procent respondentů a respondentek. To z lidí s postižením činí jednu ze skupin, které jsou předsudečným násilím nejvíce ohrožené. Nejčastěji zúčastnění zažívali se slovní násilí, zastrašování nebo vyhrožování násilím. Značná část z nich ale uváděla také zkušenost s fyzickými nebo sexuálními útoky. Policii napadení ohlásilo minimum poškozených osob.

Podrobněji výsledky výzkumu přehledně shrnuje fact sheet dostupný zde.

Tisková zpráva zde.

V rámci kvantitativního výzkumu byly použity dva dotazníky pro osoby se zdravotním postižením, jeden z nich byl v přístupné verzi . Dotazníky jsou dostupné zde: