Byl*a jste napaden*a kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění či postižení? Povězte nám prosím o svých zkušenostech, pomůžete zviditelnit závažný problém.

 

Lidé se zdravotním postižením jsou ve zvýšené míře vystaveni násilí, a přitom se o tom v podstatě nemluví. Velký rozsah násilí potvrdila naše mapovací studie dostupná zde, i předběžné výstupy kvantitativního výzkumu dostupné zde.

Nyní chceme porozumět násilí na lidech s postižením ještě více, a proto sháníme lidi se zkušeností s násilím z důvodu jejich zdravotnímu postižení pro hloubkové rozhovory.


Zúčastněte se rozhovoru, prosím.

Abychom bylo možné násilí páchané kvůli postižení řešit, je nutné o něm vědět více. Jak takové násilí vypadá? Kdo se jej dopouští? Jak dopadá na lidi, kterých se týká? Jak se s jeho následky vypořádávají? Jaký mají poškození přístup ke spravedlnosti? Jaké jsou jejich zkušenosti s policií? Toto jsou hlavní otázky, na které chceme přinést odpovědi prostřednictvím výzkumu, který je založený na rozhovorech s lidmi napadenými kvůli zdravotnímu postižení.


K čemu konkrétně výzkum bude?

 Díky Vaší účasti ve výzkumu zviditelníme téma násilí na lidech se zdravotním postižením, upozorníme na bariéry v přístupu k ochraně a spravedlnosti a vytvoříme argumentaci pro zlepšení právní ochrany. Informace také použijeme pro školení policie, státních zástupců, soudců a sociálních pracovníků.


Jak se mohu výzkumu zúčastnit?

 Pokud jste se stali obětí násilí kvůli zdravotnímu postižení a chcete se zúčastnit výzkumu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu vaclav.walach(zavináč)in-ius.cz. Rádi zodpovíme veškeré dotazy týkající se výzkumu.


Jak bude rozhovor probíhat?

Rozhovor se uskuteční na místě, které si sami určíte. Může být proveden i online. Délka rozhovoru je odhadována na zhruba hodinu a půl. Za vynaložený čas Vám bude poskytnuta finanční náhrada. Pokud si to budete přát, zajistíme pro rozhovor tlumočníka. K rozhovoru si také můžete vzít někoho, komu věříte.

Vámi poskytnuté informace chápeme jako důvěrné a rozhovor je dobrovolný. Můžete ho v průběhu ukončit a odpovídat na otázky podle Vašeho uvážení. Nebudeme nikomu sdělovat, že jste se výzkumu zúčastnil*a. Vaše sdělení bude ve výstupech anonymizováno.


Děkujeme!

 

Výzkum je realizován v rámci projektu Právem proti předsudkům, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.