On-line výzkumu násilí na lidech se zdravotním postižením se dosud zúčastnilo 146 respondentů, kteří se považují za osoby se zdravotním postižením. Nejvíce se výzkumu zúčastnilo osob, jejichž zdravotní postižení se dlouhodobě projevuje v oblasti pohybového a tělesného (78; 54 %), mentálním, duševní a porucha chování (56; 38 %). Méně se výzkumu zúčastnilo osob, jejichž zdravotní postižení se dlouhodobě projevuje v oblasti zrakové (23; 16%), vnitřních orgánů a kůže (16; 11 %), v hlasové a řečové (14; 10 %) a sluchové oblasti (14; 10 %).

Za celý život má zkušenost s nějakou formou násilí 73% (107) lidí se zdravotním postižením, kteří se zúčastnili výzkumu. Zkušenost se slovním násilím má 70 % (103) a s vyhrožováním či obtěžováním (60, 41%) respondentů. Nicméně značná část respondentů má zkušenost se závažnými formami násilí jako jsou fyzické (45; 31%) či sexuálními útoky (37; 25%). Čtvrtina všech respondentů (36) se také setkala s ekonomickým násilím (například krádež nebo zneužití platební karty). Kvůli zdravotnímu postižení bylo v průběhu celého života napadeno celkem 58 % (85) lidí se zdravotním postižením.

Dále jsme se ptali lidí se zdravotním postižením, zda hlásili nejzávažnější případ násilí, který se jim stal. Z těch, kteří na tuto otázku odpověděli, jich hlásilo pouhých 22% (13) a nenahlásilo 78 % (46). Z těch, kteří incidenty hlásili, nebyl nikdo spokojen s prací policie. Pouze jeden respondent nebyl spokojen, ani nespokojen. 10 jich bylo velmi nespokojeno a 2 spíše nespokojeni.

 

 

Výzkum je realizován v rámci projektu Právem proti předsudkům, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.