Je podle vás právní ochrana osob napadených z důvodu jejich sexuální orientace a genderové identity v současném trestním zákoníku dostatečná? Podle nás ne! Proto budeme diskutovat o možnostech jejího zlepšení.
 Za organizaci In IUSTITIA se legislativního workshopu zúčastní právničky Klára Kalibová a Petra Vytejčková. Spolu s nimi v diskuzi vystoupí také Jan Lata z Nejvyššího státního zastupitelství a vyšetřovatel odboru extremismu a terorismu Krajského policejního ředitelství Praha kpt. Jan Löster.
Akce se koná v rámci projektu Právem proti předsudkům, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.