Category: aktuality

záběr na účatníky tiskové konference (vzorové foto)

Dne 2. 6. proběhla tisková konference k výsledkům kvantitativního výzkumu, který se zaměřoval na zkušenosti lidí se zdravotním postižením s násilím a předsudečným násilím. Cílem výzkumu, kterého se zúčastnilo přes 300 zdravotně znevýhodněných respondentů, bylo zmapovat toto téma vůbec poprvé v českém prostředí. Výzkum ukázal, že nějaké z forem násilí někdy v životě čelilo 76 procent dotazovaných. …

Kvantitativní výzkum a jeho výstupy Pokračovat ve čtení »

Byl*a jste napaden*a kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění či postižení? Povězte nám prosím o svých zkušenostech, pomůžete zviditelnit závažný problém.   Lidé se zdravotním postižením jsou ve zvýšené míře vystaveni násilí, a přitom se o tom v podstatě nemluví. Velký rozsah násilí potvrdila naše mapovací studie dostupná zde, i předběžné výstupy kvantitativního výzkumu dostupné zde. Nyní chceme porozumět …

Byl*a jste napaden*a kvůli svému zdravotnímu znevýhodnění či postižení? Zúčastněte se výzkumu Pokračovat ve čtení »

Praha, 22. září 2021: Společnost In IUSTITIA zahájila v květnu 2021 online výzkum mapující rozsah násilí na lidech se zdravotním postižením. Předběžné výsledky jsou alarmující. S nějakou formou násilí se ve svém dosavadním životě setkalo 73 % respondentů. Více než polovina účastníků výzkumu (58%) se v průběhu života navíc setkala s předsudečným násilím. V takových případech …

S násilím má zkušenost 73 procent lidí se zdravotním postižením, říkají předběžné výsledky výzkumu! Výzkum pokračuje. Pokračovat ve čtení »

On-line výzkumu násilí na lidech se zdravotním postižením se dosud zúčastnilo 146 respondentů, kteří se považují za osoby se zdravotním postižením. Nejvíce se výzkumu zúčastnilo osob, jejichž zdravotní postižení se dlouhodobě projevuje v oblasti pohybového a tělesného (78; 54 %), mentálním, duševní a porucha chování (56; 38 %). Méně se výzkumu zúčastnilo osob, jejichž zdravotní …

Předběžné výsledky výzkumu násilí na lidech se zdravotním postižením jsou alarmující! Pokračovat ve čtení »

Je podle vás právní ochrana osob napadených z důvodu jejich sexuální orientace a genderové identity v současném trestním zákoníku dostatečná? Podle nás ne! Proto budeme diskutovat o možnostech jejího zlepšení.  Za organizaci In IUSTITIA se legislativního workshopu zúčastní právničky Klára Kalibová a Petra Vytejčková. Spolu s nimi v diskuzi vystoupí také Jan Lata z Nejvyššího …

Součástí Prague Pride 2021 bude i legislativní workshop In IUSTITIA Pokračovat ve čtení »

Organizace In IUSTITIA spustila výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. Pomocí online dotazníku chceme zjistit, jak často se lidé s postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto …

Zahájili jsme on-line výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením Pokračovat ve čtení »